Výstava “Střípky revoluce”

Výstava „Střípky revoluce“

Vánoční dílny

Vánoční dílny se budou konat ve čtvrtek 19.12. od 16.00. Cukroví vítáno 🙂

Co ještě chybí na Vánoce?

PDVL – opakování půda 10.12.

Krátce si zopakujeme: druhy půdy, typy půdy, význam půdy, uč. s. 23/24 a zápisky v sešitě

PDVL opakování 6.12.

Na opakování si zopakujeme mezinárodní organizace, světadíly, Evropská unie, evropské státy ( naučíme se zakreslovat do mapy 15 zemí)

Plánované akce

úterý 19. 11. prevence (3. a 4. vyuč. hodina), učení dle rozvrhu

ve čtvrtek 21. 11. připomínám bruslení

středa 27.11. vycházka na Vyšehrad, zdarma

Děti budou potřebovat průkazku na MHD, svačinu a pití na celé dopoledne, teplé oblečení, pomůcky na psaní a podložku nebo desky na pracovní listy, které dostanou. Po návratu do školy (nejdříve v 11:40) půjdou na oběd a domů.

5. 12. bruslení

16. 12. Dopravní hřiště Zahradní město, teoretická část, zdarma

Předvánoční burza 19. 12.

předpokládaný termín vánočních dílen čtvrtek 19. 12. (bude upřesněno)

 

Mozaika sametu

Ve čtvrtek 14. 11. jdeme s dětmi do Strašnického divadla na vysílaní filmu Mozaika sametu. Ze školy budeme odcházet přibližně po 1. vyučovací hodině. Vyučování bude končit po našem návratu, nejdříve však v 11:40. Děti potřebují s sebou průkazku na MHD nebo dva lístky, dále penál, svačinu a ŽK.

V pátek 15. 11. je ředitelské volno.

Informace ke stávce učitelů 6.11. 2019

Informace ke stávce učitelů 6. 11. 2019

 

Čtvrtletní a jiné práce

V následujících týdnech nás čekají tyto práce:

čt 7. 11. Pražské památky – poznáváme z obrázku, umíme zařadit památku ke správné části Prahy, o jedné památce umíme vyprávět jako průvodce a připomeneme si pražské pověsti

11. 11. čtvrtletní práce z matematiky – sčítání a odčítání, násobení a dělení (ještě ne dvouciferným číslem), stavby z krychlí, tleskni dupni, rýsování – čtverec, trojúhelník a výpočet obvodu, souřadnice

14. 11. čtvrtletní práce z českého jazyka – předpony, psaní s, z, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, slovesa

do 21. 11. pracujeme na lapbooku na téma Marie Terezie

 

Nadační fond ZŠ Eden

Edukavárna

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

zveme vás do naší Edukavárny, která se opět otevře dne  6. 11. 2019 v 17 hodin. Představíme si nové pomůcky – 3D tiskárnu, ozoboty, stavebnici Magformers a stolní fotbálek v roli pomocníka pro rozvoj motoriky. Těšíme se na vás!