Návštěva dopravního hřiště a divadla

Tento týden navštívíme

v úterý 18. 2. dopravní hřiště: s sebou lístek na MHD, svačina, odchod v 8:00 od školy, po návratu pokračuje vyučování podle rozvrhu (HV a INF)

ve čtvrtek 20. 2. divadlo Minor: s sebou lístek na MHD, svačina, penál, ŽK, vhodné oblečení do divadla, odchod asi v 8:30 návrat kolem 12:00, poté půjdou děti na oběd a domů

Test PDVL 14. 2.

V pátek 14. 2. si napíšeme větší opakování z vlastivědy – sousední země ČR, orientace na mapě, významné informace z uč. s. 46-53, doporučuji hezká krátká videa evropské pexeso

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

 

Prosba, poděkování a pozvání

test PDVL

Ve čtvrtek si napíšeme krátký test z dějepisné části – vynálezy (uč. s. 22, 23)

Akce leden/únor

tento týden proběhla přednáška Prales (se zaměřením na téma Oceán) – 40 Kč

Bruslení 6.2., 5. 3.

Dopravní hřiště 18. 2. 

Divadlo Minor 20. 2.   – Sněhová královna, 180 Kč

Pololetní práce

V lednu nás čekají pololetní písemné práce.

Předpokládaný termín je ČJ v úterý 14. 1. a M ve čtvrtek 16. 1.

ČJ- významy slov, předpony s, z, vz, věta jednoduchá a rozvitá, slovesné kategorie, skladba věty, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy, práce s textem

M- desetinná čísla a zlomky, násobení a dělení, stavby (povrch, objem, kostra), Geo – čtverec, obdélník, obvod, (rýsovací pomůcky s sebou)

 

Přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020:)


Vánoční besídka

Pátek 20.12. strávíme společně ve třídě. První hodinu budeme potřebovat oblečení na TV. V pátek se učit nebudeme a vyučování končí v 11:40.

Související obrázek

 

 

Dopravní hřiště 16.12.

Na dopravní hřiště budeme odcházet v 8:oo, sejdeme se v šatně. Děti potřebují průkazku na MHD, žákovskou knížku a penál, učení dle rozvrhu.

Nadační fond ZŠ Eden