Smyslová soustava – referát

smysly

SMYSLY_M+T

2. světová válka – Prezentace

ČSR ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

11.-13.4.2022

Milí páťáci,

tento týden se uvidíme pouze tři dny. Od čtvrtka do pondělí máte velikonoční prázdniny. Některé z Vás po prázdninách čekají přijímací zkoušky na gymnázium. Přeji Vám hodně štěstí!!!

Přeji Vám krásný předvelikonoční čas.

M. Běhanová

PRO RODIČE…

  • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
  • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji
  • škola v přírodě se bude konat daný termín, pouze jsme museli změnit místo konání
   • Rekreační středisko Varvažov

AKCE DUBEN

 • 14.-18.4. velikonoční prázdniny
 • 22. 4. ČTVRTLETNÍ PRÁCE ČJ – test
 • 25.4. ČTVRTLETNÍ PRÁCE ČJ – DIKTÁT
 • 27.4. ČTVRTLETNÍ PRÁCE M

TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk

 • zájmena – přehled + pracovní list – TÁZACÍ A VZTAŽNÁ ZÁJMENA; TEN, TA, TO – str. 37

Matematika

 • povrch a objem str. 30 – 32

PDVL – 2. světová válka,  smyslová soustava

  • dějepis
   • 42-45
  •  přírodověda
   • str. 64

OKRUHY KE ČTVRTLETNÍ PRÁCI:

 • ČJ
  • diktát
  • shoda přísudku s podmětem
  • osobní zájmeno JÁ
  • přídavná jména
  • s/z, n/nn, ě/je
  • slovní druhy
  • základní skladební dvojice
 • M
  • desetinná čísla
  • zaokrouhlování
  • dělení dvojciferným číslem
  • písemné sčítání a odčítání
  • násobení trojciferným číslem
  • slovní úloha
  • převody jednotek – délky, času, hmotnosti
  • porovnávání čísel
  • geometrie + obvod, obsah

TERMÍNY TESTŮ Z PDVL

9.5. test D  – str. 32-48

20.5. test VL – str. 45-63

6.6. test Př – str. 53- 71

Kůže

kůže

Dokument (1)

4.-8.4. 2022

Milí páťáci,

minulý pátek začal již duben, do konce školního roku nám zbývají pouze 3 měsíce. Doufám, že i nadále budete pokračovat v důsledné přípravě do školy a udržíte si takto dobré známky až do konce školního roku. 🙂 

Tento týden si napíšete diktát, geometrii a desetiminutovky.

Přeji Vám krásný a úspěšný týden

M. Běhanová

PRO RODIČE…

  • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
  • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji
  • škola v přírodě se bude konat daný termín, pouze jsme museli změnit místo konání
   • Rekreační středisko Varvažov

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 • ČJ – prac. s. 2 
  • dobrovolně cvičení str. 1-30
  • str. 33/1
 • M – prac. s. 2 str. 25/12 
  • narýsuj pravoúhlý trojúhelník, a = 0,5dm , b=30mm,
   • vypočítej obvod a obsah trojúhelníku a obdélníku

AKCE DUBEN

 • 8.4. bruslení
 • 14.-18.4. velikonoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk

 • zájmena – přehled + pracovní list, str. 35

Matematika

 • geometrie – úhly, konstrukce trojúhelníku, obdélníku, čtverce
 • dělení dvojciferným číslem
 • převody jednotek délky, hmotnosti a času
 • povrch a objem

PDVL – Československá republika – období mezi válkami, Evropa – Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Ukrajina,  kožní soustava

  • dějepis
   • 40-42
   • https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&t=78s
   • https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg
   • https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E
   • https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24
   • https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw
  •  zeměpis
   • 45 – 50
  •  přírodověda
   • str. 63 
   • https://www.youtube.com/watch?v=YbTG19NSYO4
   • https://www.youtube.com/watch?v=vn4B9gRYQvg
   • https://www.youtube.com/watch?v=kaAZphlWec4
   • https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=6

 

vylučovací soustava

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

 

Odvolaná hodina

V pondělí 4.4. 2022 je první hodina odvolána. Začátek vyučování 8:55.

Vážení rodiče, jeden z žáků naší třídy má ze dne 27.3.2022 pozitivní výsledek PCR testu. Přestože už z toho nevyplývají nařízená karanténní opatření, považujeme za vhodné, abyste byli o této skutečnosti informováni.

referát – trávicí soustava

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA