Škola v přírodě fotografie

Škola v přírodě

Dnes jsme vyzkoušeli oblečení do deště. Počasí nám moc nepřeje, ale i tak si to snažíme užít.
Dopoledne se opět soutěžilo ve družstvech a odpoledne jsem se vydali do vedlejší vesnice Ostrovec. 

Škola v přírodě

Dnes se děti rozlosovaly do skupin, kdy si každá skupina vymyslela svůj název, erb a pokřik. 

 


ŠVP

V pořádku jsme dorazili do Varvažova.

Termíny a okruhy závěrečných prací z ČJ a M

2. 6. Český jazyk    7.6. diktát

 • shoda přísudku s podmětem
 • osobní zájmeno JÁ
 • přídavná jména
 • s/z, n/nn, ě/je
 • slovní druhy
 • základní skladební dvojice
 • čárka ve větě
 • zájmena
 • číslovky

9. 6. Matematika

 • desetinná čísla
 • zaokrouhlování
 • dělení dvojciferným číslem
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení trojciferným číslem
 • slovní úloha
 • převody jednotek – délky, času, hmotnosti
 • porovnávání čísel
 • geometrie + obvod, obsah
 • osová souměrnost
 • násobení a dělení velkých čísel př. 120 x 30=
 • zlomky

Bezinfekčnost ŠVP

Dnes všechny děti, kterou jedou na ŠVP, dostaly prohlášení o bezinfekčnosti.

 

23.-27. 5. 2022

Děti ve škole, které nejedou na ŠVP, budou ve třídě 5.B.

Rozvrh

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,

blíží se odjezd na školu v přírodě, zveřejňuji zde důležité informace. 

Prosím rodiče, abyste dětem nedávali brambůrky, chipsy, coca-colu či jiná sladká pití. Na místě je zajištěn pitný režim pro děti na celý den.

Na ŠvP je zakázána brát jakákoliv elektronika.

Seznam-veci-SvPr-2022

Zdravotní způsobilost a kartičku zdravotní pojišťovny máme ve škole. Bezinfekčnost dětem, prosím vyplňte a podepište v den odjezdu. Před odjezdem u autobusu předáte třídní učitelce Potvrzení o bezinfekčnosti, případně i léky(přesně rozepsané a v uzavíratelném sáčku), a poštu pro dítě.

Místo odjezdu na parkovišti za školou u stadionu SK Slavia Praha. Sraz v 7:30. Do prostoru není možné zajíždět auty. 

S případnými dotazy se na mě neváhejte obracet.

Moc prosíme, zda by se mezi Vámi našli takoví, kteří by mohli zakoupit pro děti odměny, vše v počtu 19. Uvítáme sladkosti a moc rádi přijmeme také pitíčka. Pokud může někdo zajistit i dárkové nebo reklamní předměty pro děti, budeme moc rádi, aby si děti na konci pobytu měly z čeho vybírat. Pokud něco zajistíte, napište mi to prosím. Již předem děkuji.

 

 

 

Prezentace – rozmnožovací soustava

rozmnožovací soustava

Dokument1

16.-20.5.2022

Milí páťáci,

máte poslední 3 týdny, abyste si zlepšili známky. Čekají Vás tedy desetiminutovky, test z vlastivědy či diktát. Příští týden odjíždíme na školu v přírodě. Seznam věcí naleznete do středy na webu třídy.

Přeji Vám krásný slunečný týden

M. Běhanová

PRO RODIČE…

  • pokud Vaše dítě příští rok nebude navštěvovat naší školu, prosím danou informaci potvrdit do mailu, děkuji (stěhování, gymnázium, přestup apod.)
  • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
  • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji
  • škola v přírodě 
   • Rekreační středisko Varvažov

AKCE KVĚTEN

 • 20. 5. TEST    VL
 • 23.-27. 5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 • ČJ – prac. s. 2 
  • str. 50/1,2   

TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk

 • číslovky str. 43-49
 • základní skladební dvojice str. 50

Matematika

 • úhel 
 • osová souměrnost
 • ciferník

PDVL – Německo, Rakousko, Evropa, Slovensko

  •  vlastivěda
   • 45-63