Učební plány-procvičování učiva:

9.3.-13. 3.

ČJ – přivlastňovací přídavná jména, M – číselné řady, úhel, PDVL – opakování (přírodověda, dějepis), sladké vody, národní divadlo, přizpůsobivost druhů

Návštěva festivalu Jeden svět

Po: M – diagramy a kódování, PS s. 12, uč. s. 65,  ČJ – přídavná jména procvičování (prací. list a návštěva výstavy 9. tříd)

ÚT: M – dělení a násobení přirozených čísel, PDVL – testík, živočichové podnebných pásů

 

2.3.-6.3.

ČJ – skloňování přídavných jmen, M – Vennův diagram, PDVL – polární pás, evropská nej, národ sobě

čtvrtek – BRUSLENÍ

PO: ČJ – PS s. 17, M – uč.s. 62, PS s. 11

ÚT: ČJ – PS s. 18, M – uč. s. 63, rodné číslo, PS s. 11, PDVL – polární pás, život v oceánech

ST: M – úhel, uč. s. 72, ČJ – PS s. 19, osnova, vyprávění Sněhová královna

ČT: M čtvercová a trojúhelníková čísla, ČJ PS s. 20, PDVL Národ sobě

PÁ: ČJ přivlastňovací přídavná jména, PS s. 22, PDVL – Pohoří Evropy, Vodstvo – slané vody, uč.s. 56/57

17.2.-21.2.

ČJ – skloňování přídavných jmen, M – Vennův diagram, PDVL – Evropa, povrch

PO: ČJ – PS s. 15, přídavná jména, M – Vennův diagram, uč. s. 52, PS s. 10

ÚT: dopravní hřiště

ST: M – výpočet obsahu, PS s.10/1, 2, ČJ – Hans Christian Andersen – Křesadlo, Ekotým – analýza

ČT: divadlo Minor

PÁ: ČJ PS s. 16, přídavná jména, PDVL – povrch Evropy

JARNÍ PRÁZDNINY

10.2.-14. 2.

ČJ – skloňování přídavných jmen, M- ciferníková aritmetika, PDVL – subtropický pás, revoluce 1. pol. 19.st, test z vlastivědy

PO: ČJ – PS s. 11, M – uč.s. 58/10, 12, PS s. 7, 8/6

ÚT: ČJ – PS s. 11, 12/ 3,4, M – PS s. 8, 9, PDVL – subtropický a mírný pás

ST: M – uč.s. 54/17, 18, PS s. 5, ČJ – PS s. 12

ČT: ČJ – PS s. 12,13/6, 7,  M – vývojový diagram 58/11, PS s. 9, PDVL – 2. pol 19. st, s. 30-31

PÁ: ČJ – PS s. 14, Letopisy Narnie, PDVL – test

 

 

3. 2.-7.2.

ČJ – přídavná jména, M – biland a ciferník, převody jednotek, konstrukce, PDVL – podnebné pásy, revoluční rok 1848, Rakousko

čtvrtek – bruslení

PO – ČJ práce s textem, PS s. 1/1, M – bilandská čísla, uč. s. 56 (úvod), jednotky objemu a jejich převody

ÚT- ČJ přídavná jména úvod, PS s. 7, M – převody jednotek rozcvička, bilandská čísla uč. 56/57, PDVL – tropický pás – savany a pouště

ST- M konstrukce, PS s. 4, 5, ČJ – PS s. 8, skloňování přídavných jmen, mimočítanková četba

ČT – bruslení, M – biland, PS s. 7, 8, vybraná cvičení, ČJ druhy přídavných jmen, PS s. 9, PDVL – revoluční rok 1848, pracovní list

PÁ- ČJ tvrdá přídavná jména, PS s. 10, čtení, PDVL – Rakousko, uč. s. 52, 53

27. 1.- 30.1.

M  – práce s daty, ČJ- skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního, PDVL- národní obrození, podnebné pásy

PO: ČJ-PS s. 68, M-průměr, uč.s. 48/3, 4, PS s. 37/3, 4

ÚT: ČJ – PS s. 69/3, 4, M- uč. s. 49/11, 12, PS s. 37, PDVL – podnebné pásy, uč. s. 36

ST: M-konstrukce, uč. 53/12, 54/19, ČJ – vzory podstatných jmen rodu středního, PS s. 70/2,3, vyprávění balady (Erben)

ČT: učení podle rozvrhu, ČJ – procvičování podstatná jména, PS s. 71, M – uč.s .50/16, PS s. 37, PDVL – osobnosti národního obrození, s. 26, 27, předání vysvědčení za první pololetí

PÁ: pololetní prázdniny

20.-24.1.

PDVL – fáze měsíce, národní buditelé, Německo, test čeští vynálezci

M – rovnice

ČJ – vzory podstatných jmen

PO: ČJ – PS s- 62, M – uč.s 46/14, 15, PS s. 34

ÚT:ČJ – PS s. 63, M – Pythagoriáda, PDVL – Měsíc,  uč. s. 31-32

ST: M – PS s. 35, uč. Konstrukce č. 1, ČJ – PS s. 64, Erben – Sněhurka

ČT: ČJ – PS s. 66, slovní druhy, ženský rod, Erben – Polednice, PDVL – Národní buditelé, test vynálezy

PÁ: ČJ – vzory rodu ženského, Erben – Kytice, PS s. 67, PDVL – Německo

13.1.-17. 1.

tento týden pololetní práce, ČJ – vzory podstatných jmen, M – rovnice, PDVL – vesmír, na cestě k pokroku, Polsko

PO: ČJ – vzory podstatných jmen rodu mužského, PS s. 59, M – rovnice, uč. s. 44, 

ÚT: ČJ – písemná práce, M – PS s. 32/33, PDVL – čeští vynálezci

ST: M- jehlan, uč. s. 42/18, 19, ČJ – PS s. 59/60, Vzkříšení (F.Gel, čítanka)

ČT: přednáška Prales (téma Oceán), M – písemná práce, PDVL – Čeští vynálezci a jejich vynálezy

PÁ: ČJ – PS s. 61, PDVL – Polsko

6.1.-10.1.

Procvičujeme

M – sčítání a odčítání desetinných čísel, převody jednotek délky, obsahu a objemu

ČJ – kategorie podstatných jmen a sloves, shoda přísudku s podmětem

PDVL – vesmír, sousední státy ČR, vědecké objevy

PO: EV – tradice tříkrálová, ČJ – dokončení příběhu, významy slov, M – převody jednotek

ÚT: ČJ – základní větné členy (práce s textem), M – převody jednotek obsahu a objemu, PDVL – souhvězdí

ST: ČJ – opakování PS Co už umíme I., Král Lávra (čítanka), M – tetraedr, model

ČT: ČJ – PS Umíme to I., M – PS – 32/8, 9, PDVL – manufaktury, továrny

PÁ: ČJ – PS Umíme to I., kategorie sloves a podstatných jmen, PDVL – ČR procvičování

 

16.12.-20.12.

M – objem, obsah, kostra, ČJ – vzory podstatných jmen, PDVL – vesmír, první stroje

PO: Dopravní hřiště, odchod 8:00, M – PS s. 30, objem, obsah, kostra 

ÚT (suplování)a ST: M PS s. 31, objem a povrch, ČJ – PS s. 57, Roald Dahl

ČT: vánoční burza, Roald Dahl – Obr Dobr, 16:00 vánoční dílničky

PÁ: besídka, s sebou oblečení na TV a cukroví (kdo chce:))