Třída:

14.-18.10.

ČJ – slovesný způsob, popis předmětu

M – sčítání a odčítání, násobení a dělení

PDVL – přírodověda – opakování, dějepis – Jan Amos Komenský, vlastivěda – pražské památky a jejich pověsti

PO: ČJ – PS s. 27, M- PS s. 15, hudební workshop

ÚT: ČJ – PS s. 28/4, 5, M – PS s. 17 a uč. s. 24/1, PDVL – test, uč. s. 17

ST: M – pravoúhlý trojúhelník, PS s. 20/1, ČJ – PS s. 28 podmiňovací způsob

ČT: PDVL – Jan Amos Komenský, M – písemné dělení dvojciferným číslem, uč. s. 25, 24/2, prac. list, ČJ – slovesa, PS s. 29, popis předmětu ( DÚ sloh – popis postele)

7.10.-11.10.

ČJ – slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací

M – sčítání, odčítání, využití stovkové tabulky, Geo – stavby, síť kvádru

PDVL

  • historické části Prahy, pražské památky
  • drahé kovy a energetické suroviny
  • Jan Amos Komenský

PO: EV – projekt mozajka sametu, ČJ  – PS s.22/1, 2, M – PS s. 13/33, 14/2, 3, 15/4, 5 

ÚT: ČJ – způsob oznamovací PS. 24/1, M – uč. s. 20/5, 7, PDVL – s. 15 drahé kovy

ST: ČJ – PS s. 24, M – kvádr, prac. list, uč. s. 15/55, Divadelta

ČT: ČJ – PS s. 25, M – PS s. 15/6, stavby z krychlí, PDVL – Komenský, zápisky

PÁ: PDVL – historické části Prahy a jejich památky (záps do sešitu s obrázky), ČJ – podmiňovací způsob přítomný a minulý, sociometrie třídy

30.9.- 4.10.

PO: EV – Sv. Václav, státní svátek, ČJ slovesa – PS s. 19, M slovní úlohy – č. 38, 46

ÚT: ČJ – PS s. 20/4, slovesa a slovesné kategorie, M – sčítání a odčítání, úloha č. 48, PS s. 14/1, procvičování, PDVL – horniny a nerosty – uč. s. 14, 15, prac. list

ST: M – geometrie,  PS s. 12/30, ČJ – slovesný čas, PS. s. 20/5

ČT: bruslení, M – zlomky, stavby a zápis konstrukce, PS s. 12, ČJ – slovesné kategorie, PS s. 21/5, 6, PDVL – baroko, výpisky

PÁ: ČJ – slovesné Kategorie, PS s. 22, PDVL – test, historické části Prahy, uč. s. 39 výpisky

23.9. -27.9.

PO: M – zlomky, uč. s. 11, desetinná čísla, ČJ – předpony s, z – procvičování, PS s. 14

ÚT: M – zlomky, desetinná čísla, uč. s. 11, ČJ – významy slov PS s. 13, PDVL – nerosty a horniny, uč. s. 11

ST: M – geometrie – opakování, PS. s. 11, uč. s. 15, ČJ – významy slov, PS. s. 16, popis předmětu

  • TŘÍDNÍ SCHŮZKY 17.00

ČT: M – opakování, uč. s. 12, PS s. 11, ČJ – slovní druhy, vzory podstatných jmen, PDVL – test (doba pobělohorská, důležité události a státní svátky), Barokní stavitelství, uč. s. 11

PÁ: ČJ – slovní druhy, PS s. 17, PDVL – povrch ČR opakování

16.9.-20.9.

PO – ČJ – předpony s, z, PS s. 10/4, 5, M – procvičujeme písemné dělení, uč. s. 8/13, PS s. 7/11

ÚT – ČJ – předložky a předpony, PS s. 10/6, M – písemné sčítání a odčítání, uč. s. 8 vybraná cvičení, PS s. 7, PDVL – život na venkově a ve městě

ST – ČJ předložky a předpony, slova prtikladná, PS s. 11/8, M – uč. s. 9, procvičování

ČT – bruslení, učení podle rozvrhu, ČJ – PS s. 11, přítomné tvary sloves, M – uč. s. 9, procvičování, PDVL – život na vesnici a ve městě

PÁ – PDVL – Česká republika – velká města, státní orgány,symboly,  ČJ – předpony s, z procvičování

 

9.9.-13.9.

PO: ČJ – Předpony roz-, bez-, PS s. 5, M – násobení, dělení, uč. s. 6, PS s. 4, 5 – 1,2,3

ÚT: ČJ – předpony, PS s. 6, M – PS s. 5/4, 5, PDVL – opakování ze 4. ročníku, prac. list, živá a neživá příroda

ST: ČJ – předpony, PS s. 6,7, slova citově zabarvená, M – násobení klasické a indické, Lesoň, uč. s. 7, PS s. 6 -6, 7, 8

ČT: ČJ – předpony, slova jednoznačná, mnohoznačná, PS s. 8, M – s. 8/13, 14, PS s. 6 – 9, 10, PDVL -uč. s 9, Doba pobělohorská

PÁ: ČJ- PS s. 9, předpony, PDVL – ČR opakování, mezinárodní organizace, práce s mapou

2. 9.- 6. 9.

PO  – slavnostní zahájení, 7:55-8:45

ÚT – třídnické práce, vyučování do 11:40

ST – vyučování podle rozvrhu, opakování

ČT – opakování, M – uč.s. 5/2, násobení, dělení – procvičování, ČJ – PS s. 3/1,3,4, slovotvorný základ, PDVL – uč. s. 5-7 pracovní list

PÁ – opakování, ČJ – slova odvozená, slova příbuzná, PS s. 4/6, 7, 1, PDVL – kraje a krajská města, pracovní list