Důležitá sdělení:

Prosba, poděkování a pozvání

test PDVL

Ve čtvrtek si napíšeme krátký test z dějepisné části – vynálezy (uč. s. 22, 23)

Akce leden/únor

tento týden proběhla přednáška Prales (se zaměřením na téma Oceán) – 40 Kč

Bruslení 6.2., 5. 3.

Dopravní hřiště 18. 2. 

Divadlo Minor 20. 2.   – Sněhová královna, 180 Kč

Pololetní práce

V lednu nás čekají pololetní písemné práce.

Předpokládaný termín je ČJ v úterý 14. 1. a M ve čtvrtek 16. 1.

ČJ- významy slov, předpony s, z, vz, věta jednoduchá a rozvitá, slovesné kategorie, skladba věty, shoda přísudku s podmětem, slovní druhy, práce s textem

M- desetinná čísla a zlomky, násobení a dělení, stavby (povrch, objem, kostra), Geo – čtverec, obdélník, obvod, (rýsovací pomůcky s sebou)

 

Přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020:)


Vánoční besídka

Pátek 20.12. strávíme společně ve třídě. První hodinu budeme potřebovat oblečení na TV. V pátek se učit nebudeme a vyučování končí v 11:40.

Související obrázek

 

 

Dopravní hřiště 16.12.

Na dopravní hřiště budeme odcházet v 8:oo, sejdeme se v šatně. Děti potřebují průkazku na MHD, žákovskou knížku a penál, učení dle rozvrhu.

Nadační fond ZŠ Eden

 

Výstava “Střípky revoluce”

Výstava „Střípky revoluce“

Vánoční dílny

Vánoční dílny se budou konat ve čtvrtek 19.12. od 16.00. Cukroví vítáno 🙂

Co ještě chybí na Vánoce?