Důležitá sdělení:

Týdenní plán 19. – 23. 10.

Týdenní plán 19. – 23. 10

Výchovy II. 1 (19.10.-23.10.)

Distanční výuka

Milí rodiče a žáci,

online výuka bude oproti jaru probíhat každý den vždy od 8.55 – 9.40 a 9.50 – 10.35 (ČJ, M, PDVL):

PO – M, PDVL 

ÚT – ČJ + (AJ – zda bude určuje učitel a bude podle školního rozvrhu)

ST – ČJ, M

ČT – M + (AJ – zda bude určuje učitel a bude podle školního rozvrhu)

PÁ – ČJ, PDVL

Distanční výuka bude probíhat přes aplikaci TEAMS v Officech 365. Doporučuji aplikaci stáhnout. Kdo  bude online, lépe aplikace funguje přes prohlížeče Microsoft Edge nebo Chrome. Online výuku jsem postavila takto, ale ne vždy bude trvat 2 hodiny. Někdy se připojíme, zadáme úkol a sejdeme se zase za 20 minut na kontrolu. PDVL budeme střídat, abychom protočily všechny 3 předměty. Některé úkoly budou mít děti na vypracování samostatně podle týdenního plánu.

Všechny úkoly budou děti odevzdávat přes ZADÁNÍ v Teamsech. Zaslaný úkol můžu zkontrolovat, ohodnotit a zaslat zpět. 

Pokud by bylo potřeba něco řešit individuálně, kontaktujte mě na email a domluvíme se dále.

Nebojím se, vše zvládneme!

S pozdravem,

JV

Referát do PDVL (zeměpis)

Milí rodiče,

do konce října jsem dětem zadala vypracovat referát o kraji, který si vyberou (kromě Prahy, tu probíráme společně). Krajům jsme se věnovali hodně i v loňském roce, proto jsem se letos rozhodla zvolit už jen tuto formu. Protože jsme to ještě nedělali, bude to pro děti náročné a Vás prosím o pomoc. Nechte je, ať sami vyhledají informace v učebnici, popřípadě na internetu. Pokud máte kde, vytiskněte jim obrázky a usměrněte je v množství textu. Vše stačí opravdu stručně, ale vlastní iniciativě se meze nekladou.

Referát může být psaný ručně nebo i na počítači a měl by obsahovat:

nadpis, polohu, povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl, alespoň 3 obrázky

Prosím, aby děti psaly perem a zkontrolujte jim pravopisné chyby.

Datum odevzdání bude 2. 11. 

Děkuji za spolupráci. 

JV

Noc s Andersenem 9. 10.

Oslava 60. výročí školy 1. 10.

Týdenní plán 12. – 16. 10.

Týdenní plán 12. – 16. 10.

Procvičování na webu:

Energetická paliva

Význam slov

předpony S-/Z-

nás./děl.

Praha – poznávačka míst

písemné násobení

Edukavárna 7. 10.

Pozvánka do Edukavárny

Týdenní plán 5. – 9. 10.

Týdenní plán 5. – 9. 10.

Procvičování ne webu:

Geometrie pro 5. ročník – strana 9

Předpony S-/Z-

Význam slov

Procvičování nás./děl.

Procvičování nás./děl. 2

 

 

 

Noc s Andersenem 9. 10.

Milí rodiče,

pokud nám situace dovolí a nepřekazí nám to nějaké nařízení, ráda bych s dětmi spala ve škole. Dětem dnes rozdám přihlášku s informacemi a prosím o její vyplnění, abych měla přehled, kolik dětí se zúčastní. Je to samozřejmě dobrovolné.

Spaní realizujeme u příležitosti Noci s Andersenem, takže budeme mít program zaměřený na jeho pohádky. Pokud doma máte knihu Andersenových pohádek, budu ráda, když si je děti přinesou. 

Děti si mohou přinést také mobily, ale byla bych ráda, kdyby je využívaly jen podle domluvených pravidel, který si ten den stanovíme. 

Dále je potřeba, aby měly s sebou kartičku zdravotní pojišťovny nebo ŽK s kopií kartičky. 

Na páteční večer mají mít děti svačinu. Ale stačí menší, protože bych ráda z finančního daru objednala pizzu (i bezlepkovou). Berte to ale spíš jako chuťovku! Na snídani také počítejte se svačinkou. Na pití zajistím šťávu/džus a čaj, přesto prosím, aby měly děti i svou láhev s pitím. Prosím, abyste dětem nedávali colu a energetické nápoje!!!

Pro jistotu vkládám přihlášku i sem: příhláška noc s Adersenem

Někteří žáci od začátku roku sbírají jednu poznámku za druhou za nevhodné chování, a dnes jsme se domluvili, že pokud jejich nevhodné chování bude pokračovat, nepřeji si, aby s námi nocovali. Přála bych si, aby to byl příjemně strávený čas a ne boj o přežití…

S pozdravem,

JV

Vši ve třídě

Prosím všechny rodiče, aby pečlivě kontrolovali hlavičky dětem, protože se nám ve třídě stále vrací!!!

Děkuji.

JV