Archiv Prosinec, 2021

Karanténa

informace školy: Vážení rodiče, jeden žák ze třídy 5.C má pozitivní výsledek PCR testu a příznaky onemocnění covid-19. KHS posílám seznam rizikových kontaktů – tedy dětí, které s tímto žákem byli ve čtvrtek 16. 12. v kontaktu (byli ve škole) a nejsou max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19. Předpokládáme, že karanténa bude trvat do čtvrtka 23. 12. 2021 a jakmile získáme informace od KHS, zveřejníme je zde.

Jana Churáčková

Informace KHS: Vážení rodiče, z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00), tak aby byl schopen provést ověření v registru adres. Karanténa trvá 7 dnů, pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den. V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy, jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténu. Datum posledního kontaktu máte uveden v sms zprávě. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

 

PF2022

Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych Vám popřála krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2022.

Těším se na spolupráci i v následujícím roce.

M. Běhanová

 

referát Liberecký kraj

Séba a Ondra Liberecký kraj

13.-17.12.2021

Moji milí páťáci,

konec roku se nám velmi rychle blíží, do vánočních prázdnin nám zbývají čtyři dny. Zkuste se více soustředit na učivo než na prázdniny 🙂 . Tento týden si určitě napíšete diktát, doplňovačku na mě/mně a pokud má někdo málo známek z jakéhokoliv předmětu, musí čekat, že se na to zaměřím. 

Přeji Vám krásný předvánoční čas

M. Běhanová

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA…

M –40/9; 39/3, 39/4

ČJ – str. 75- 77 zopakovat cvičení dle potřeby

 

AKCE PROSINEC

  • 17.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA + VÁNOČNÍ BURZA – pouze ve třídě
   • každý si vylosuje jméno spolužáka, kterému by měl přinést malý dárek. Můžete přinést i na ochutnávku cukroví. Děkuji za spolupráci

TÝDENNÍ PLÁN…

Český jazyk

 • opakování skupiny bě, pě, vě
 • https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-5-trida 
 • skloňování zájmena JÁ 
 • https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-me-mne-ve-slove
 • zdvojené souhlásky – přípony ní, ný
 • https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-n-nn
 • prac. s. vše do str.  55 včetně
 • https://www.proskoly.cz/cesky-jazyk
 • vzory podstatných jmen
 • dílna psaní – vlastní příběh
 • dílna čtení 

Matematika

 • desetinné číslo – sčítání a odčítání, zaokrouhlování – pracovní list
 • zlomky
 • dělení dvojciferným číslem, zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000, 10 000 000
 • slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným, dvojciferným i trojciferným číslem, zápis čísel v milionech př. 23 200 006
 • prac. s. do str. 21 včetně + st. 26, 27/4;  – nedělat str. 11, 12 a 13/33, 20/3, 21/4
 • https://www.matika.in/cs/#5

PDVL – podnebné pásy, manufaktury, obrození měšťanské společnosti

  • dějepis
   • https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk
   • https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo&t=20s
   • https://www.youtube.com/watch?v=XuLqa7TOYqs
  •  přírodověda
    • https://www.youtube.com/watch?v=iOsaQQY-Wl8
    • https://www.youtube.com/watch?v=-z7lxRjVj6U
    • https://www.youtube.com/watch?v=IQPsQ4z3AqU
    • https://www.youtube.com/watch?v=q6LKV-TZe-Y
    • https://www.youtube.com/watch?v=NLiZDZ8wupc

Ředitelské volno

Ředitelské volno

6.-10.12.2021

Milí páťáci,

druhá adventní neděle je za námi a my se opět uvidíme. Víte, jak se této neděli říká?

Tento týden začneme skloňovat osobní zájmeno Já, začneme sčítat a odčítat desetinná čísla a zopakujeme si podnebné pásy. 

Určitě si napíšeme diktát, desetiminutovku z matematiky a malé opakování z přírodovědy.

Přeji Vám krásný týden

M. Běhanová

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA…

M –29/9;29/11, 32/10

ČJ – str. 74 celá

 

AKCE PROSINEC

  • 17.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA + VÁNOČNÍ BURZA – pouze ve třídě
   • každý si vylosuje jméno spolužáka, kterému by měl přinést malý dárek. Můžete přinést i na ochutnávku cukroví. Děkuji za spolupráci

TÝDENNÍ PLÁN…

Český jazyk

 • skloňování zájmena JÁ – pracovní list
 • https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-me-mne-ve-slove
 • zdvojené souhlásky – přípony ní, ný
 • https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-n-nn
 • nevyjádřený pomět str. 34
 • prac. s. vše do str.  55 včetně
 • https://www.proskoly.cz/cesky-jazyk
 • vzory podstatných jmen
 • dílna psaní – vlastní příběh
 • dílna čtení 

Matematika

 • desetinné číslo – str. 29 + pracovní list
 • zlomky
 • dělení dvojciferným číslem, zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000, 10 000 000
 • slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným, dvojciferným i trojciferným číslem, zápis čísel v milionech př. 23 200 006
 • prac. s. do str. 21 včetně + st. 26, 27/4;  – nedělat str. 11, 12 a 13/33, 20/3, 21/4
 • https://www.matika.in/cs/#5

PDVL – kraje ČR, podnebné pásy, manufaktury

  • zeměpis
   • slepá mapa 
   • https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4248
   • https://www.umimefakta.cz/prekladatel-mapy-cr-hory-1-uroven/4233
   • https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-1-uroven/4460
  • dějepis
   • https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk
   • https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo&t=20s
   • https://www.youtube.com/watch?v=XuLqa7TOYqs
  •  přírodověda
    • https://www.youtube.com/watch?v=iOsaQQY-Wl8
    • https://www.youtube.com/watch?v=-z7lxRjVj6U
    • https://www.youtube.com/watch?v=IQPsQ4z3AqU
    • https://www.youtube.com/watch?v=q6LKV-TZe-Y
    • https://www.youtube.com/watch?v=NLiZDZ8wupc

referát Královehradecký kraj

PREZENTACE Královéhradecký kraj-Vany a Kája

Děkuji všem za spolupráci

Krabice od bot