třídní schůzka

Včera se konala 1. třídní schůzka.

Děkuji všem rodičům za příjemné dvouhodinové posezení 🙂

Těším se na Vás v listopadu na tripartitních schůzkách.

Martina Běhanová

Třídní schůzky 5. C                       22. 9. 2021

Program:

 1. Zahájení, přivítání rodičů

Třídní schůzky zahájena hymnou a hlášením do školního rozhlasu, ve kterém rodičům paní ředitelka poděkuje rodičům za jejich spolupráci době distančního vzdělávání a sdělí informace o doučování.

 1. Web stránky školy a třídy
 • Domluvení komunikace s třídní učitelkou a rodiči – emailem

behanova@zseden.cz

 • Všechny informace uveřejněné na webových stránkách jsou považovány za sdělené
 • Školní řád, pravidla vstupu do školy, omlouvání nepřítomnosti žáků – do 3 dnů telefonicky, e – mailem, následně v ŽK. Uvolňování žáka na 3 a více dnů – nutná písemná žádost – potvrzuje třídní učitel a vedení školy. Vždy nutné doplnění probraného učiva – zdroj – dobrovolná domácí příprava na web. stránkách třídy
 • Případné problémy řešit podle postupu – nejprve s příslušným učitelem
 1. Kalendář školního roku

Na webových stránkách školy.

 • Edukavárny od 17 hodin. První 6. 10. 2021 v 17 hodin s tématem doučování. Ředitelská volna 10. 2021 – Volby
 • Termíny lyžařského kurzu a školy v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře: výběrový lyžařský kurz na Černé hoře 4. 2. – 11. 2. 2022 (výhradně pro žáky 7. ročníků a následné doplnění kapacity od nejstarších žáků); škola v přírodě na Černé hoře 6. 5. – 13. 5. 2022.
 • Informování o výsledků diskuze a hlasování o projektovém vyučování Sousedé, o charitě, o „off dnech“…
 • Podepsání školní řádu (pokud se tak již nestalo) v žákovské knížce a tím doložení, seznámení se s ním
 • Škola letos dětem opět hradí pracovní sešity z ČJ, M a AJ; pozornost věnujeme vztahům ve třídě (práce třídních učitelů, sociometrické šetření)…
 • Možnost stát se dalšími dobrovolníky v kampani „Celé Česko čte dětem“ – případní zájemci se mohou obracet na koordinátorku Mgr. Zuzanu Cháberovou (chaberova@zseden.cz)Zapojení školy do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol

Informace o třídě

 • Ateliér
 • Vulgarity
 • Třídní projekty – sousedé, nadace
 • Bruslení
 • Oblečení na TV
 • Pozdní příchody
 • Prosím, aby děti neměly gumovací pera, děkuji

Comments are closed.