Vysvědčení

Nalezený obrázek pro sluníčko

Milí páťáci, milí rodiče,

ráda bych Vám poděkovala za skvělou spolupráci v tomto školním roce. Přeji Vám krásné prázdniny, odpočiňte si od všech úkolů a naberte sílu na druhý stupeň. Příští rok se děti sejdou ve třídě 6.B.

My se rozloučíme mezi 8 a 9 hod. na školní zahradě ( u houpaček) při předání vysvědčení. Mezi 8 a 9 hod. si také mohou děti vyzvednout zbylé věci ve třídě – kufříky, portfolia a výkresy. Pokud si někdo pro vysvědčení nepřijde, věci uložím do budoucí 6.B.

Krásné léto přeje

tř. uč. Barbora Jandová

 

Comments are closed.