Učivo 1.6 -5. 6.

Milí páťáci,

máme před sebou poslední měsíc tohoto náročného školního roku. Musím Vás všechny pochválit a také poděkovat rodičům za to, jak Vám doma pomáhají. Úkoly zvládáte moc dobře. Já se na Vás budu opět těšit v úterý ve 14 hodin při našem videohovoru, při kterém budeme pracovat v PS ČJ.

Mějte se fajn a užijte si odpočinkový víkend.

BJ

Český jazyk

Tento týden se začneme zabývat stavbou věty jednoduché. Pro zopakování připojuji video

  • PS s. 50, 51, dobrovolně s. 48
  • Sloh: Protože jsme teď hodně doma, napište slohovou práci na téma: Výlet na létajícím koberci (Nezapomeň na členění textu na úvod, stať a závěr, můžeš doplnit obrázkem) Na práce se moc těším 🙂

Matematika

Činnosti Sluneční Soustavy Sluneční Soustava pro Děti

  • V sešitě čtverečky si zopakujeme osovou souměrnost: uč.s. 84/6, 85/10
  • a při počítání s velkými čísly se vrátíme ke sluneční soustavě PS s. 34, 35

PDVL

Přírodověda:

  • Přečti si v učebnici s. 59 a 60 a do sešitu nalep pracovní listy (nebo zapiš odpovědi)
  • Pro inspiraci přikládám nepovinný námět k tvoření a video

Oběhová soustava Týden zdraví - Trávicí soustava

Vlastivěda:

  • Vyber si jeden kraj ČR a zpracuj o něm informace. Na tento úkol máš 14 dní. Je na Tobě, jakou formu referátu zvolíš. (dokument, prezentace, plakát,…)

Dějepis:

HV: Tématem tohoto týdne jsou Beatles. Poslechni si písničku a najdi zajímavé informace o této skupině. Nemusíš zpracovávat písemně, ale pokud se chceš pochlubit, pošli na stempakova@zseden.cz

Angličtina: 

Skupina paní učitelky Buňkové, Drahorádové a Polanské: v Teams

Skupina paní učitelky Svobodné: 

Milí páťáci, zasílám další úkoly:

1, Pracovní sešit str. 53,54,55

2, Zapiš si do sešitu:

Oblečení jednotné a množné číslo:

Některé tvary oblečení mají jen tvar množného čísla, sloveso se kterým se pojí, musí být také v množném čísle.

Př.: My trousers are blue.

      His jeans are blue.

3, Napiš do sešitu a pošli mi ještě 3 příklady, které vymyslíš.

4, Učebnice str. 65 zapiš do sešitu zelenou tabulku a udělej cvičení 3, str. 66 přečti a přelož pro sebe

Mějte se moc hezky, Martina Svobodová

 

Comments are closed.