Týdenní plán 1. – 5. 6.

Milí žáci, 

ať už jste doma nebo ve škole, zde je učivo na další týden. A tentokrát se naučíte spoustu nového:

Český jazyk:

Stále budeme opakovat mluvnické kategorie podstatných jmen a začneme poslední velkou kapitolu v tomto roce – SLOVESA:

 • uč. str. 96 – přečtěte si rámeček+ cv. 1 – vypracujte do šk. sešitu
 • podívejte se na video a vytvořte si na list papíru nebo do sešitu stejnou pomůcku jako paní na videu:
 • uč. str. 98, 99 – přečtěte si žluté rámečky
 • PS str. 57 – 58

Dobrovolné: uč. str. 97/2; 98/2; 99/2

 

Matematika:

Naučíme se rýsovat kolmice (=různoběžné přímky, které svírají pravý úhel) pomocí pravítka s ryskou:

 • podívejte se na videa:
 • rýsujte kolmice na pracovních listech podle zadání: Kolmice 1, Kolmice 2
 • uč. str. 75/16 – narýsujte podle zadání na čistý papír a vpravo vedle cvičení si všimněte zkráceného zápisu, pomocí symbolů, které v geometrii budeme čím dál častěji využívat; prosím o vyfocení a poslání na kontrolu
 • podívejte se na video o písemném násobení dvoumístným činitelem (= to číslo v příkladu dole):

   

 • PS str. 34/3 

Dobrovolné – PS str. 31/celá; PS str. 11/3, PS str. 12/7

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 41 – 42 – přečtěte si o císaři Rudolfovi II. 
 • podívejte se na videa:

PDVL přírodověda:

 • vlep si zápis o Ekosystému pole a louka do sešitu: ekosystem_pole_a_louka (jestliže nemáš, kde zápis vytisknou, vypiš si jen pár zástupců živočichů a rostlin k poli i louce)
 • uč. str. 62 – 64 – seznam se s dalším ekosystémem a přečti si o rostlinách, které u rybníka najdeme

 

PDVL zeměpisná část:

 • uč. str. 38 – přečtěte si o průmyslu v ČR 
 • vypište si ze str. 38, jaké průmysly u nás najdeme a co zpracovávají (např. potravinářský – mléko, rohlíky, cukr)
 • pokud můžete, nalepte si mapku – mapa průmysl

 

S dětmi, které jsou doma se opět spojíme ve středu od 12: 30. Budeme věnovat slovesům, a taky se podíváme na rýsování nebo na písemné dělení v matematice. 

Mějte pěkné dny.

JH

Comments are closed.