Týdenní plán 25. – 29. 5.

Milé děti,

zde je týdenní plán na další týden, na kterém budeme pracovat i ve škole. Ve škole budeme více procvičovat i na dalších listech nebo v učebnicích, ale pro Vás toto učivo zadávám jako DOBROVOLNÉ. Pokud budete cítit, že něco potřebujete procvičit více, můžete si to právě procvičit na těchto úkolech. 

Společně se uvidíme na online hodině ve středu od 12. 30. Vyzkoušíme tento čas, pokud by bylo potřeba to upravit, samozřejmě se zkusíme domluvit. Ale já bohužel dříve nemůžu a předpokládám, že později míváte kroužky. Stále platí, že mě můžete kdykoliv kontaktovat sami za sebe, pokud něčemu nebudete rozumět nebo si nebudete vědět rady. 

Český jazyk:

Zopakujte si skloňování podstatných jmen podle všech vzorů mužského rodu:

 • uč. str. 94/2 – přepište do sešitu bez závorek (nezapomeňte si u každého podstatného jména určit vzor a uvědomit si číslo, abyste doplnili správnou koncovku, pomozte si přehledem vzorů, které jste si přepisovali do sešitu)
 • PS str. 56 celá – pozor, je to opakování všech vzorů
 • pracovní list –  Vyjmenovaná slova
 • Dobrovolná práce – 

 

Matematika:

I tento týden si udělejte pracovní list rýsování. Tentokrát si zopakuj vzájemnou polohu přímek – různoběžky, rovnoběžky, kolmice. Podívejte se na video:

Dále procvičujte písemné počítání:

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 41 – přečtěte si rodu Habsburků (ne císař Rudolf II.)
 • vytvořte si zápis do sešitu s nadpisem: HABSBURKOVÉ a vypište si z učebnice 3 – 5 informací, které vám o tomto rodu připadají zajímavé (stručně, žádné dlouhé věty)
 • podívejte se na video:

 

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 48 – 49 – přečtěte si kapitolu Živočichové na loukách a prohlédněte si obrázky
 • podívej se na prezentaci: prezentace Ekosystém louka na posledních stránkách jsou otázky, které si můžeš zkusit odpovědět

 

PDVL zeměpisná část:

 • vytvoříme si zápis – Nerostné suroviny v ČR:
  • ze str. 36 si opište zelený rámeček Členění nerostných surovin
  • nalepte si mapku (mapa nerosty) nebo si vypište jednotlivé nerostné suroviny ze str. 36 a místo, kde se těží (např. hnědé uhlí – Most, Sokolov)
  • také si zapište zpracování nerostných surovin ze str. 37 (např. hnědé uhlí – spálením vzniká elektrická energie; černé uhlí – vyrábí se z něj koks a z něj železo a ocel,…)

 

Mějte se hezky.

JH

Comments are closed.