Týdenní plán 11. – 15. 5.

Milé děti,

zde jsou úkoly na další týden. Já samozřejmě děkuji za to, co mi posíláte a upozorňuji, že pokud si s něčím nevíte rady, udělejte prostě to, co víte. Taky mi můžete napsat o radu a nebo se spojit online s nějakým spolužákem. 

V úterý (PDVL) a ve čtvrtek (PDVL) opět v 10 hodin online!

 

Český jazyk:

Zopakujte si skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a částečně i mužského: skloňování 1

Dále se podívejte na další vzor rodu mužského – stroj:

  • uč. str. 88 nahoře – přepište si do sešitu skloňování podle vzoru stroj a vyznačte koncovky
  • uč. str. 90 – přečtěte si žluté rámečky
  • PS str. 54 celá 

 

Matematika:

Tento týden budete rýsovat. Úkoly jsou jednoduché, měli byste je zvládnout. Pokud ne, udělejte prostě to, co víte. Jestliže si nebude mít kde vytisknout listy, přepište si cvičení do sešitu nebo na čistý papír. Prosím, o zaslání této práce na kontrolu. Děkuji. 

Připomeňte si pomocí videa důležité pojmy, se kterými budete dále pracovat:

Pracovní listy na rýsování: doc08626320200504123847, doc08626420200504123901

A ještě pracovní list na pamětné dělení se zbytkem. Zbytek pište do závorky: děl se zbyt

 

PDVL dějepisná část:

  • uč. str. 39 – přečtěte si o vládě Jagellonců  a o tom, co to byl zemský sněm

Zápis společně vytvoříme v úterý na online hodině. Poté ho sem vložím.

Po prvních nezdarech se mi po 10 hod. podařilo online hodinu udělat a společně jsme prošli kapitolu a vytvořili krátký zápis. Pokud jste na hodině nebyli, nic se neděje. Zápis si opište nebo vytiskněte: České země po husitských válkách

Také si můžete udělat křížovky: http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_17.htm

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_18.htm

 

PDVL přírodověda:

Na online hodině ve čtvrtek ústně zopakujeme kapitolu POLE na str. 43 a vytvoříme krátký zápis o zvířatech na poli. Zápis sem po hodině vložím.

 

PDVL zeměpisná část:

Přikládám dobrovolně k tisku mapy, kterými můžete doplnit zápisy v sešitě: mapa zemědělství, mapa nerosty

Dále se podívejte na kapitolu Nerostné suroviny na str. 36 a tu si přečtěte a prohlédněte si mapu v učebnici.

Dobrovolné video o těžbě nerostných surovin, abyste viděli, jak to doopravdy funguje:

 

TV, PČ, VV, HV:

Pevně věřím, že jste všichni obdarovali maminky ke nedělnímu Dni matek a dali jste si záležet. Proto tento týden z výchov žádný úkol nedávám. 

 

Mějte se moc hezky. 

S pozdravem,

Hantáková

Comments are closed.