Týdenní plán 30. 3. – 3. 4.

Milé děti, 

v tomto týdnu si doma zopakujte školní tanec:

Český jazyk:

Tento týden si odpočinete od mluvnice. Budete mít za úkol připomenout si pravidla psaní dopisu (uč. str. 61/1) a nějaký mi svým písmem krasně napsat. Můžeš psát do školního sešitu nebo na nějaký linkovaný papír a nejjednodušší bude, když mi pak dopis rodiče vyfotí a zašlou na školní email. Můžeš mi napsat o tom, co celé dny děláš, jak zvládáš úkoly, jaké je tvé oblíbené jídlo, prostě cokoliv. Dej si na tom záležet!

Také si v tomto týdnu udělej každý den dílny čtení. Každý den čti 15 minut a pak zodpověz jednu otázku na čtenářském listu, tak jako to děláme ve škole. Nezapomeň psát datum a číslo otázky. A odpověz tak, aby to pochopil každý, kdo si tvou odpověď přečte. Jestli si čtenářský list nemůžeš vytisknout, stačí napsat jen odpovědi na papír, který si nezapomeň schovat, nebo do školního sešitu. 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 

Dobrovolné procvičování mluvnice:

slovní druhy

vzory ženského rodu

vzory středního rodu

 

Matematika:

V matematice se budeme opět věnovat jednotkám délky a objemu (o objemu se v přírodovědě nepíše).

Zopakujte si jednotky délky, jak jdou za sebou a vytiskněte si nebo přepište do sešitu úkoly z pracovního listu – jednotky délky

 

Podívejte se na jednotky objemu (tedy jednotky, ve kterých měříme tekutiny) :

 V učebnici budete pracovat i s ml (mililitry) a cl (centilitry), proto si do sešitu přepište:

prevody22.png (409×194)

Pomocí obrázku, který jste si přepsali, udělejte cvičení:

  • uč. str. 66/10 – převeď na decilitry
  • uč. str. 67/13 – převeď na centilitry
  • PS  str. 14/5
  • PS str. 15/8 – nedělej tabulku kg/g
  • PS str. 15/10

Dobrovolné:

Hejného matematika

velká čísla

 

PDVL dějepisná část:

Můžete si zkusit ústně prověřit své znalosti o Lucemburcích – Lucemburkové opakování

Pomocí videí se seznamte s novou kapitolou o husitských válkách a Janu Husovi:

 

PDVL přírodověda:

V matematice jste se učili o jednotkách délky a objemu. A tady si teď připomeňte další vlastnosti látek – teplota a čas – čti v uč. na str. 35.

Do sešitu si přepiš nebo vytiskni zápisPDVL Teplota a čas

 

PDVL zeměpisná část:

Tento týden si zopakuješ učivo o povrchu, vodstvu, počasí a podnebí na straně 33. Odpovědi můžeš vyhledávat v učebnici (str. 23 – 32) nebo v sešitě. Popros rodiče, aby mi tvou práci vyfotili a poslali na mail. Není potřeba přepisovat celé věty, stačí mi opravdu jen psát cvičení a slova v pořadí, jak mají být doplněna. Zkus pracovat sám a opravdu vyhledávat informace. Co nebudeš vědět, to vynechej. 

 

Pracovní činnosti:

Kdo doma nešije roušku, může si udělat jarní obrázek, který pro Vás připravila paní Novotná z družiny:

Ukázka výrobků, tulipány. Základem květu je čtverec, který se přehne na trojúhelník a dva cípy se ohnou nahoru. Kdo nemá barevné papíry, tak ať nakreslí.

Mějte se krásně, opatrujte se a já se zase brzy ozvu!

S pozdravem,

Hantáková

Comments are closed.