Týdenní plán 9. – 13. 3.

Český jazyk:

  • skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzory žena, růže
  • uč. str. 76 – 78
  • PS str. 47 – 48

Matematika:

  • rýsování podle souřadnic, osová souměrnost, Biland
  • uč. str. 63 – 66
  • PS str. 13 – 14

PDVL dějepisná část – Lucemburkové zápis a opakování na test 16. 3. – uč. str. 29

PDVL přírodověda – neživá příroda – uč. str. 31

Comments are closed.