Týdenní plán 2. – 6. 3.

Český jazyk

  • skloňování podstatných jmen rodu středního – opakování, předložky
  • uč. str. 75, 56
  • PS str. 39

vzory rodu středního

vzory rodu středního 2

Matematika:

  • souřadnice, rýsování, 
  • uč. str. 61 – 64
  • PS str. 10 – 12
  • geometrieřímské číslice

geometrie

geometrie – poloha přímek

PDVL dějepisná část: Lucemburkové  zápis – uč. str. 25 – 29

PDVL přírodověda: neživá příroda: voda – uč. str. 30 – 31

voda prezentace

PDVL zeměpisná část: Vodstvo ČR – uč. str. 28 – 31

Comments are closed.