Týdenní plán 17. – 21. 2.

Český jazyk:

  • skloňování podstatných jmen podle vzoru kuře, stavení; příslovce
  • uč. str. 73 – 75, 55
  • PS str. 46, 38

skloňování podle vzoru kuře

skloňování podle vzoru stavení

podstatní jména rodu středního

podstatní jména rodu středního 2

Matematika:

  • geometrie – síť krychle, kružnice, čísla do 10 000
  • uč. str. 43/16-18; 45/9; 44/4; 46/15; 48/4; 50/11, 12; 55/14; 57/6; 58/17; 59/18
  • PS 1. díl: 34/3, 4; 39/8; PS 2. díl: 8/5 ;/7, 8

PDVL dějepisná část: tvorba plakátů o Karlu IV. – uč. str. 25 – 28

PDVL přírodověda: neživá příroda, vzduch – uč. str. 30

PDVL zeměpisná část: 

Comments are closed.