Týdenní plán 10. – 14. 2.

Český jazyk:

  • skloňování podst. jm. rodu středního – vzor MĚSTO, MOŘE
  • uč. str. 70 – 71, PS str. 45

skloňování podstatných jm. rodu středního

Matematika:

  • zlomky, čísla do 10 000
  • uč. str. 56 – 59
  • PS 2. díl – str. 7 – 9

čísla do 10 000

PDVL dějepisná část – opakování přemysl. králů: otázky v uč. str. 24 + Lucemburkové uč. str. 25

PDVL přírodověda – opakování živé přírody na str. 29

PDVL zeměpisná část – opakování povrchu ČR – uč. str. 24 – 27

Comments are closed.