Týdenní plán 3. – 7. 2.

Český jazyk:

  • skloňování podstatných jmen – vzory středního rodu; slovesa, ČTVRTEK- dílna čtení!!!
  • uč. str. 67 – 69, 53
  • PS str. 44, 38

podstatná jména rodu středního

Matematika:

  • práce s daty, čísla do 10 000
  • uč. str. 52 – 55
  • PS nový 2. díl: 4 – 6

čísla do 10 000

PDVL dějepisná část: uzavření kapitoly o přemyslovských králích – uč. str. 21 – 24

vznik českého království

PDVL přírodověda: příroda v zimě – uč. str. 27 – 28

poznávačka přírody

PDVL zeměpisná část: povrch ČR – uč. str 24 – 27

ČR hory

Comments are closed.