Týdenní plán 13. – 16. 1.

Český jazyk:
– VS po Z, podstatná jména
– uč. str. 46 – 47, 49
– PS str. 33 – 35, 42

Matematika:
– římské číslice
– uč. str. 42
– PS str. 29

PDVL dějepisná část: Život za vlády prvních Přemyslovců – uč. str. 18 – 19
PDVL přírodověda: Ekosystém les – rostlinné patra – uč. str. 20 – 24
PDVL zeměpisná část: Orientace v krajině – uč. str. 20 – 22

Comments are closed.