Archiv Leden, 2020

Prosba, poděkování a pozvání

27. 1.- 30.1.

M  – práce s daty, ČJ- skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního, PDVL- národní obrození, podnebné pásy

PO: ČJ-PS s. 68, M-průměr, uč.s. 48/3, 4, PS s. 37/3, 4

ÚT: ČJ – PS s. 69/3, 4, M- uč. s. 49/11, 12, PS s. 37, PDVL – podnebné pásy, uč. s. 36

ST: M-konstrukce, uč. 53/12, 54/19, ČJ – vzory podstatných jmen rodu středního, PS s. 70/2,3, vyprávění balady (Erben)

ČT: učení podle rozvrhu, ČJ – procvičování podstatná jména, PS s. 71, M – uč.s .50/16, PS s. 37, PDVL – osobnosti národního obrození, s. 26, 27, předání vysvědčení za první pololetí

PÁ: pololetní prázdniny

test PDVL

Ve čtvrtek si napíšeme krátký test z dějepisné části – vynálezy (uč. s. 22, 23)

Akce leden/únor

tento týden proběhla přednáška Prales (se zaměřením na téma Oceán) – 40 Kč

Bruslení 6.2., 5. 3.

Dopravní hřiště 18. 2. 

Divadlo Minor 20. 2.   – Sněhová královna, 180 Kč

20.-24.1.

PDVL – fáze měsíce, národní buditelé, Německo, test čeští vynálezci

M – rovnice

ČJ – vzory podstatných jmen

PO: ČJ – PS s- 62, M – uč.s 46/14, 15, PS s. 34

ÚT:ČJ – PS s. 63, M – Pythagoriáda, PDVL – Měsíc,  uč. s. 31-32

ST: M – PS s. 35, uč. Konstrukce č. 1, ČJ – PS s. 64, Erben – Sněhurka

ČT: ČJ – PS s. 66, slovní druhy, ženský rod, Erben – Polednice, PDVL – Národní buditelé, test vynálezy

PÁ: ČJ – vzory rodu ženského, Erben – Kytice, PS s. 67, PDVL – Německo

13.1.-17. 1.

tento týden pololetní práce, ČJ – vzory podstatných jmen, M – rovnice, PDVL – vesmír, na cestě k pokroku, Polsko

PO: ČJ – vzory podstatných jmen rodu mužského, PS s. 59, M – rovnice, uč. s. 44, 

ÚT: ČJ – písemná práce, M – PS s. 32/33, PDVL – čeští vynálezci

ST: M- jehlan, uč. s. 42/18, 19, ČJ – PS s. 59/60, Vzkříšení (F.Gel, čítanka)

ČT: přednáška Prales (téma Oceán), M – písemná práce, PDVL – Čeští vynálezci a jejich vynálezy

PÁ: ČJ – PS s. 61, PDVL – Polsko

6.1.-10.1.

Procvičujeme

M – sčítání a odčítání desetinných čísel, převody jednotek délky, obsahu a objemu

ČJ – kategorie podstatných jmen a sloves, shoda přísudku s podmětem

PDVL – vesmír, sousední státy ČR, vědecké objevy

PO: EV – tradice tříkrálová, ČJ – dokončení příběhu, významy slov, M – převody jednotek

ÚT: ČJ – základní větné členy (práce s textem), M – převody jednotek obsahu a objemu, PDVL – souhvězdí

ST: ČJ – opakování PS Co už umíme I., Král Lávra (čítanka), M – tetraedr, model

ČT: ČJ – PS Umíme to I., M – PS – 32/8, 9, PDVL – manufaktury, továrny

PÁ: ČJ – PS Umíme to I., kategorie sloves a podstatných jmen, PDVL – ČR procvičování