Týdenní plán 25. – 29. 11.

Český jazyk:
– předpony a předložky ob-, v- , vy-, vý-
– uč. str. 33 – 35
– PS str. 26 – 28
předpona, kořen, přípona
bě/bje, vě/vje
slova příbuzná
stavba slova
nauka o slově
slovní druhy

Matematika:
– rýsování ve čtvercové síti
– uč. str. 28 – 31
– PS str. 18 – 20

PDVL dějepisná část (červená) – Velkomoravská říše – uč. str. 13 – 14
Velkomoravská říše
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti živočichů – uč. str. 15
PDVL zeměpisná část (modrá) – demokratický stát, zákony – uč. str 13 – 14

DÍLNA ČTENÍ VE ČTVRTEK – VLASTNÍ KNIHA!

Comments are closed.