Týdenní plán 11. – 14. 11.

Český jazyk:
– předložky a předpony
-uč. str. 28 – 29
– PS str. 23 – 24
stavba slova
předpony
kořen slova

Matematika:
– rovnice + šipkový graf, +/-, ./:
– uč. str. 22 – 23
– PS str. 12 – 17

PDVL dějepisná část (červená) – kupec Sámo – uč. str. 10
Praotec Čech
Sámova říše 2
PDVL přírodověda (zelená) – stavba těla semenných rostlin (plod se semeny) – uč. str. 13
PDVL zeměpisná část (modrá) – test z krajů ČR v pátek 22. 11.
pro doplnění učiva ze sešitu a učebnice ke krajům

Comments are closed.