Týdenní plán 4. – 8. 11.

Český jazyk:
– stavba slova
– uč. str. 26 – 27
– PS str. 20 – 22
předpona, kořen, přípona
kořen slova

Matematika:
– rovnice
– uč. str. 20 – 22
– PS str. 12 – 13

PDVL dějepisná část (červená) – Příchod Slovanů – uč. str. 9
Stěhování národů
PDVL přírodověda (zelená) – Stavba semenných rostlin (list a květ) – uč. str. 12
PDVL zeměpisná část (modrá) – Praha a Středočeský kraj – uč. str. 8
Kraje ČR
Kraje ČR poznávačka

Comments are closed.