Týdenní plán 7. – 11. 10.

Český jazyk:
– Procvičování vyjmenovaných slov a slovních druhů
– uč. str. 17
– PS str. 15

Matematika:
– obvod a obsah ve čtvercové síti, indické násobení, prostředí dědy Lesoně
– uč. str. 14 – 16
– PS str. 8 – 9

PDVL dějepisná část (červená) – Pravěk, uč. str. 6 – 7
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti rostlin, uč. str. 9
PDVL zeměpisná část (modrá) – kraje ČR, uč. str. 7 + test (ČR v Evropě, EU, obyvatelstvo)

Comments are closed.