Archiv Říjen, 2019

Čtenářský deník

Připomínám termín odevzdání první knihy ve čtenářském deníku do konce října. Někteří už odevzdali 🙂

Páťáci, nezapomeňte napsat, co se vám na knize líbilo nebo nelíbilo, popř. jak se vám četla, co vás zaujalo…

Domácí úkol na středu

PS  ČJ s. 31/a, b, c

Zároveň prosím o zvýšenou kontrolu DÚ – děti začínají zapomínat.

 

14.-18.10.

ČJ – slovesný způsob, popis předmětu

M – sčítání a odčítání, násobení a dělení

PDVL – přírodověda – opakování, dějepis – Jan Amos Komenský, vlastivěda – pražské památky a jejich pověsti

PO: ČJ – PS s. 27, M- PS s. 15, hudební workshop

ÚT: ČJ – PS s. 28/4, 5, M – PS s. 17 a uč. s. 24/1, PDVL – test, uč. s. 17

ST: M – pravoúhlý trojúhelník, PS s. 20/1, ČJ – PS s. 28 podmiňovací způsob

ČT: PDVL – Jan Amos Komenský, M – písemné dělení dvojciferným číslem, uč. s. 25, 24/2, prac. list, ČJ – slovesa, PS s. 29, popis předmětu ( DÚ sloh – popis postele)

Opakování přírodověda

V úterý nás čeká opakování z přírodovědy na téma horniny a nerosty (vlastnosti hornin a nerostů a jejich využití, stavební kámen, rudy, drahé kovy, učebnice, zápisky v sešitě a pracovní listy) 

Hudební workshop

V pondělí 14.10. absolvují děti hudební workshop. Jeho cena je cca 120 Kč na žáka a bude hrazen z ŠOP.

7.10.-11.10.

ČJ – slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací

M – sčítání, odčítání, využití stovkové tabulky, Geo – stavby, síť kvádru

PDVL

  • historické části Prahy, pražské památky
  • drahé kovy a energetické suroviny
  • Jan Amos Komenský

PO: EV – projekt mozajka sametu, ČJ  – PS s.22/1, 2, M – PS s. 13/33, 14/2, 3, 15/4, 5 

ÚT: ČJ – způsob oznamovací PS. 24/1, M – uč. s. 20/5, 7, PDVL – s. 15 drahé kovy

ST: ČJ – PS s. 24, M – kvádr, prac. list, uč. s. 15/55, Divadelta

ČT: ČJ – PS s. 25, M – PS s. 15/6, stavby z krychlí, PDVL – Komenský, zápisky

PÁ: PDVL – historické části Prahy a jejich památky (záps do sešitu s obrázky), ČJ – podmiňovací způsob přítomný a minulý, sociometrie třídy

Divadelta – Poslední mince

Ve středu 9. 10. zhlédnou děti představení od divadelního souboru Divadelta s názvem Poslední mince.

Představení se koná přímo ve škole a bude pro děti zdarma.