Vlastivěda – testík

V pátek 4.10. si napíšeme krátký test z vlastivědy ( světové strany, sousední země ČR, povrch – typy krajiny, rovina, pahorkatina, hornatina, vrchovina, zakreslení pohoří ČR do slepé mapy)

Comments are closed.