Týdenní plán 23. – 27. 9.

Český jazyk:
– opakování párových souhlásek a řad vyjmenovaných slov
– uč. str. 14 – 15
– PS str. 12 – 13
vyjmenovaná slova
vyjmenovaná slova 2

Matematika:
– opakování písemného sčítání a odčítání; +/- do 1000; nás./děl.
– uč. str. 10 – 11
– PS str. 7
+/- 1000

PDVL dějepisná část (červená) – procvičování století a tisíciletí, úvod do pravěku
PDVL zeměpisná část (modrá) – obyvatelé ČR – uč. str. 6
PDVL přírodověda (zelená) – ekosystém – uč. str. 7

Comments are closed.