Týdenní plán 16. – 20. 9.

Český jazyk:
– opakování psaní vlastních jmen a párové souhlásky
– uč. str. 10 – 13
– PS str. 7 – 11¨
párové souhlásky
vlastní jména

Matematika:
– opakování základních vztahů: +/-, ./:, sčítací trojúhelníky, krokování, slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání
– uč. str. 8 – 9
– PS str. 8
násobení/dělení
písemné sčítání/odčítání

PDVL dějepisná část (červená) – století, tisíciletí, časová osa – uč. str. 4
PDVL přírodověda (zelená) – živá a neživá příroda – uč. str. 6 – 7
PDVL zeměpisná část (modrá) – ČR jako součást EU a obyvatelé – uč. str. 5 – 6

Comments are closed.