Archiv Září, 2019

30.9.- 4.10.

PO: EV – Sv. Václav, státní svátek, ČJ slovesa – PS s. 19, M slovní úlohy – č. 38, 46

ÚT: ČJ – PS s. 20/4, slovesa a slovesné kategorie, M – sčítání a odčítání, úloha č. 48, PS s. 14/1, procvičování, PDVL – horniny a nerosty – uč. s. 14, 15, prac. list

ST: M – geometrie,  PS s. 12/30, ČJ – slovesný čas, PS. s. 20/5

ČT: bruslení, M – zlomky, stavby a zápis konstrukce, PS s. 12, ČJ – slovesné kategorie, PS s. 21/5, 6, PDVL – baroko, výpisky

PÁ: ČJ – slovesné Kategorie, PS s. 22, PDVL – test, historické části Prahy, uč. s. 39 výpisky

Třídní schůzky

Pro nepřítomné přikládám přehled probíraných témat na třídních schůzkách. 

Třídní schůzky 25

A připojuji informaci, že v případě zájmu lze využít poradenské služby, které poskytuje školní psycholožka Mgr. Barbora Hyklová (hyklova@zseden.cz) a výchovná poradkyně pro 1.stupeň Mgr. Jitka Čalová (267 310 674 l. 224; calova@zseden.cz). Podrobné informace naleznete na webových stránkách v sekci Informace – Poradenské služby.

 

23.9. -27.9.

PO: M – zlomky, uč. s. 11, desetinná čísla, ČJ – předpony s, z – procvičování, PS s. 14

ÚT: M – zlomky, desetinná čísla, uč. s. 11, ČJ – významy slov PS s. 13, PDVL – nerosty a horniny, uč. s. 11

ST: M – geometrie – opakování, PS. s. 11, uč. s. 15, ČJ – významy slov, PS. s. 16, popis předmětu

  • TŘÍDNÍ SCHŮZKY 17.00

ČT: M – opakování, uč. s. 12, PS s. 11, ČJ – slovní druhy, vzory podstatných jmen, PDVL – test (doba pobělohorská, důležité události a státní svátky), Barokní stavitelství, uč. s. 11

PÁ: ČJ – slovní druhy, PS s. 17, PDVL – povrch ČR opakování

Edukavárna

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY

16.9.-20.9.

PO – ČJ – předpony s, z, PS s. 10/4, 5, M – procvičujeme písemné dělení, uč. s. 8/13, PS s. 7/11

ÚT – ČJ – předložky a předpony, PS s. 10/6, M – písemné sčítání a odčítání, uč. s. 8 vybraná cvičení, PS s. 7, PDVL – život na venkově a ve městě

ST – ČJ předložky a předpony, slova prtikladná, PS s. 11/8, M – uč. s. 9, procvičování

ČT – bruslení, učení podle rozvrhu, ČJ – PS s. 11, přítomné tvary sloves, M – uč. s. 9, procvičování, PDVL – život na vesnici a ve městě

PÁ – PDVL – Česká republika – velká města, státní orgány,symboly,  ČJ – předpony s, z procvičování

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

první informativní třídní schůzky se budou konat 25. 9. 2019 v 17 hodin.

Budu se těšit na setkání

BJ

9.9.-13.9.

PO: ČJ – Předpony roz-, bez-, PS s. 5, M – násobení, dělení, uč. s. 6, PS s. 4, 5 – 1,2,3

ÚT: ČJ – předpony, PS s. 6, M – PS s. 5/4, 5, PDVL – opakování ze 4. ročníku, prac. list, živá a neživá příroda

ST: ČJ – předpony, PS s. 6,7, slova citově zabarvená, M – násobení klasické a indické, Lesoň, uč. s. 7, PS s. 6 -6, 7, 8

ČT: ČJ – předpony, slova jednoznačná, mnohoznačná, PS s. 8, M – s. 8/13, 14, PS s. 6 – 9, 10, PDVL -uč. s 9, Doba pobělohorská

PÁ: ČJ- PS s. 9, předpony, PDVL – ČR opakování, mezinárodní organizace, práce s mapou

Bruslení

Bruslení nás čeká v tyto dny:

19.9.

3.10.

10.10.

Děti budou potřebovat vhodné oblečení na bruslení, brusle, rukavice a helmu. Učení si vezmou do školy podle rozvrhu.

Výsledek obrázku pro bruslař

Prosím o vyplnění a kontrolu

Děti dnes dostaly ve škole žákovskou knížku – prosím o doplnění údajů (kontakty na rodiče), kopie kartičky pojištěnce a podpis na spodní straně nejpozději do pondělí 9.9. 

Dále všichni dostali učebnici matematiky, pracovní sešit na český jazyk, matematiku a angličtinu – učebnice si doma pečlivě podepíšou a obalí.

Všechny děti dostaly formulář Informace pro školu – prosím rovněž o vyplnění do pondělí 9.9. a formulář Posudek o zdravotní způsobilosti dostali pouze ti, kteří mají u posudku uplynulou platnost – prosím o dodání co nejdříve.

Děkuji za spolupráci

BJ

2. 9.- 6. 9.

PO  – slavnostní zahájení, 7:55-8:45

ÚT – třídnické práce, vyučování do 11:40

ST – vyučování podle rozvrhu, opakování

ČT – opakování, M – uč.s. 5/2, násobení, dělení – procvičování, ČJ – PS s. 3/1,3,4, slovotvorný základ, PDVL – uč. s. 5-7 pracovní list

PÁ – opakování, ČJ – slova odvozená, slova příbuzná, PS s. 4/6, 7, 1, PDVL – kraje a krajská města, pracovní list