Organizace 1. školního týdne

Na děti už se moc těším, vše už je připraveno!

PO – Slavnostní zahájení proslovem ředitelky školy proběhne v 7: 55 před školou. Poté žáci sami dojdou do naší staré známé třídy. Konec bude po 1. vyuč. hodině 8: 45. Obědy se vydávají od 10 hod. a prosím, aby mi děti v pondělí nahlásily, od kterého dne budou na obědy chodit.

ÚT – 4. vyuč. hodiny; s sebou – penál, aktovka – budeme rozdávat prac. sešity

Zbytek týdne bude vyučování podle rozvrhu.

Počítám s tím, že děti, které nechodí do družiny, po vyučování odvedu do šatny a už jdou samy na oběd. Družinové děti, prosím, o lísteček v případě nějaké změny odchodu ze školy.
V letošním roce budou děti chodit k paní Novotné do Motýlků.

Dětem rozdám v úterý ŽK (vzadu podepsat seznámení se školním řádem), dotazník pro rodiče, zdravotní způsobilosti (téměř všem dětem po dvou letech končí). Prosím o jejich čitelné vyplnění a brzké odevzdání.

Děkuji.
S pozdravem,
Hantáková

Comments are closed.