Týdenní plán 3. – 7. 6.

Český jazyk:
– neohebné slovní druhy
– uč. str. 92 – 95
– PS str. 60 – 63
– VS v PS str. 52 – 53

Matematika:
– +/- 1000, dělení se zbytkem; krokování – pokyn čelem vzad (mínus před závorkou)
– uč. str. 91, 95
– PS str. 38 – 41

Prvouka:
– bezobratlí + dělení živočichů podle přijímané potravy
– uč. str. 60 – 61

Comments are closed.