Týdenní plán 20. – 23. 5. (24. 5. ředitelské volno)

Český jazyk:
– opakování VS – PS str. 50
– slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena:
– uč. str. 89 – 90
– PS str. 56 – 57
VS
přídavná jména
slovní druhy
zájmena

Matematika:
– +/- 1000, Biland, schody:
– uč. str. 81 – 83
– PS str. 28 – 29
Matika Hejný

Prvouka:
– společné znaky živočichů
– uč. str. 56 – 57
společné znaky života živočichů

Comments are closed.