Týdenní plán 13. – 17. 5.

Český jazyk:
– opakování VS: PS str. 48 – 49
– slovní druhy + podstatná jména vlastní: uč. str. 85 – 87 + PS str. 55
VS
podstatná jména obecná a vlastní
slovní druhy

Matematika:
– geometrie: koule, kruh, kružnice, rýsování ve čtvercové síti
– uč. str. 78, 78/4, 80/4
– Biland, +/- 1000, násobení mimo obor násobilek:
– uč. str. 77 – 80
– PS str. 24 – 26
velké násobení

Prvouka:
– části těla kvetoucích rostlin
– uč. str. 50 – 53

Comments are closed.