Týdenní plán 4. – 8. 3.

Č – Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov – uč. str. 62 – 63, PS str. 6-8

procvičování         párové souhlásky

Práce s textem + psaní vlastního textu – Zajímavosti o sovách

Písanka – samostatná práce – 2 stránky za týden

opakujeme a procvičujeme osvojené učivo

M 2. díl – str. 38, 39, 40, 41, hra tleskni, dupni

trénovat početní operace do 100,  procvičovat násobilku 2, 3, 4, 5 

naučit se násobilkovou řadu 6

procvičování násobení, dělení, sčítání, odčítání

PK  –  Naše tělo str. 36 – 39, smysly, zdravý životní styl

AJ – Uč. str. 35 – 36, I´ve got…, CD Songs  –  It´s me, I´ve got brown hair

HV – vytleskávání rytmu, opakování not a pomlk  Mravenčí ukolébavka

    opakování       Pochod komediantů

                 str. 20 Káča našla ptáče

                  str 22 Dělání

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.