Týdenní plán 4. – 8. 2.

Český jazyk:
– VS po B, L
– uč. str. 49 – 51
– PS str. 35
VS L – řazení
VS L – řazení 2
VS L – příbuzná sl.
VS L – chytáky
VS L – procvičování
VS L – procvičování 2
VS L – procvičování 3

Matematika:
– písemné sčítání, odčítání trojmístných čísel, zaokrouhlování
– uč. str. 47 – 49
– PS str. 34 – 35
pís. odčítání
pís. sčítání
zaokrouhlování na desítky
pís. sčítání 2

Prvouka:
– koloběh vody, vzduch
– uč. str. 29 – 30
voda
koloběh vody
vzduch

Comments are closed.