Důležité informace ÚNOR

– 11. 2. Toulcův dvůr – naučný program Teče voda, teče – cena 80,- bude hrazeno z finančního daru
– 14. 2. Planetárium – cena 75,- placeno z ŠOP ! Zkontrolujte zůstatky!
– 18. – 22. 2. jarní prázdniny

– Dílna čtení bude probíhat opět jen v úterky. Musíme začít více trénovat hlasité čtení, protože děti se zhoršily. Zařadíme si zase společnou četbu knihy ze školní knihovny – Mach a Šebestová.
– V matematice zavedeme každý pátek rýsování. Prosím, aby měly děti ostrouhanou tužku a pravítko.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem,
Hantáková

Comments are closed.