Týdenní plán 7. – 11. 1.

Čj – opakování – slova podřazená, nadřazená, souřadná, protikladná, synonyma

  • procvičujeme  psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách
  • PS 1 str. 43, 44, 47
  • diktát

M 2. díl – str. 8 – 9, trénovat početní operace do 50, po desítkách do 100, násobilka 2, 3 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Náš svět str. 40 – 43

AJ – Uč. str. 19 – 21, PS str. 16 – 19, zopakovat všechny slovíčka z učebnice

HV – str. 20 Káča našla ptáče

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.