Týdenní plán 7. – 11. 1.

Český jazyk:
– procvičování vyjmenovaných slov po Z, vyvození vyjmenovaných slov po B a jejich procvičování
– uč. str. 42 – 45
– PS str. 28 – 32
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/vyjmenovana%20slova%20po%20z1.htm
VS po B význam
VS po B řazení
VS po B příbuzná slova
VS po B být x bít
VS po B procvičování
VS po B procvičování 2
VS po B procvičování 3

Matematika:
– sl. úlohy s časem, počítání do 1000, zaokrouhlování na 10
– uč. str. 38 – 40
– PS str. 28 – 29
počítáné do 1000
počítání do 1000 2
porovnávání čísel

Prvouka:
– Svět kolem nás – příroda X lidské výtvory
– uč. str. 24 – 25
věci kolem nás

Comments are closed.