Týdenní plán 10. – 21. 12.

Český jazyk:
– vyjmenovaná slova po Z
– uč. str. 80 – 81
– PS str. 47/1, 2, 3
vyjmenovaná slova po Z
vyjmenovaná slova po Z 2
vyjmenovaná slova po Z 3
vyjmenovaná slova po Z 4
vyjmenovaná slova po Z 5
vyjmenovaná slova po Z 6

Matematika:
– násobení má přednost před sčítáním a odčítáním, písemné sčítání a odčítání, sousedé
– uč. str. 34 – 36
– PS str. 26 – 27
počtář
slovní úlohy
malá násobilka

Prvouka:
– povolání
– uč. str. 20 – 21
povolání

Comments are closed.