Týdenní plán 10. – 14. 12.

Čj – opakování – slova podřazená, nadřazená, souřadná slova 

  • procvičujeme  psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách
  • diktát

M – str. 45 – 47, trénovat početní operace do 40, po desítkách do 100 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Zima, zvířata v zimě str. 32 – 33

AJ – This is my/your …, uč. str. 16barvy str. 17 PS str. 13 – 14 + DÚ prac. sešit str. 15,

naučit píseň   It´s  a red clock!

HV – koledy, str. 25 – 29

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.