Týdenní plán 3. – 7. 12.

Český jazyk:
– opakování významu slov – slova nadřazená, podřazená, souřadná; sl. souznačná, protikladná; sl. příbuzná – předpona, kořen, přípona; úvod do vyjmenovaných slov
– uč. str. 38 -39, (41 – 42)
– PS str. 27

Matematika:
– slovní úlohy, náhoda, opakování pís. sčítání a odčítání
– uč. str. 32 – 33
– PS str. 25 – 26

Prvouka:
– povolání
– uč. str. 20 – 21

Comments are closed.