Týdenní plán 26. – 30. 11.

Čj – Slova podřazená, nadřazená, souřadná slova str, 31 – 32

  • procvičujeme  psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách
  • opakujeme slabiky, samohlásky, řazení slov podle abecedy, psaní u, ú, ů
  • opis, přepis, diktát

M – str. 42 – 45, slovní úlohy, trénovat početní operace do 40, po desítkách do 100 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Ryby a stěhovaví ptáci – str. 18 – 19

AJ – School time, uč. str. 14 – 15, nová slovíčka + DÚ prac. sešit str. 12

HV – píseň Kováři, kováři str. 12, takt na 3 doby

 Dybych já věděla  uč. str. 11, opakovat  Černé oči  uč. str. 10

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.