Týdenní plán 19. – 23. 11.

Čj – psaní i, í po měkkých souhláskách souhláskách uč. str. 54- 56, PS str. 41

  • opakujeme – psaní y, ý po tvrdých souhláskách, slabiky, samohlásky, řazení slov podle abecedy, psaní u, ú, ů
  • opis, přepis, diktát

M – str. 40 – 41, slovní úlohy, trénovat početní operace do 35, po desítkách do 100 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Savci v podzimním lese str.16 – 17

AJ – Opakování lekce SAFARI

HV – naučit píseň Dybych já věděla  uč. str. 11, opakovat  Černé oči  uč. str. 10

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.