Týdenní plán 19. – 23. 11.

Český jazyk:
– význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova souznačná a protikladná
– uč. str. 33 – 35
– PS str. 23 – 23
význam slov
slova nadřazená, podřazená

Matematika:
– pís. odčítání, děda Lesoň, čtverc. mříž
– uč. str. 26 – 29
– PS str. 21 – 23
pís. odčítání
nás. a děl.
děda Lesoňděda Lesoň 2
indické násobení
sčítací trojúhelníky

Prvouka:
– orientace v krajině a práce s mapou
– uč. str. 18 – 19
světové strany
mapové značky
světové strany 2
orientace na mapě – test

Comments are closed.