Týdenní plán 24. – 26. 10

Čj – Umím psát str. 31 – 32 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!) 

  • dvojhlásky ou, au – Uč. str. 46, PS str. 33
  • naučit měkké souhlásky Uč. str. 42
  • psaní u, ú, ů  
  • opakujeme – slabiky, samohlásky, tvrdé souhlásky, řazení slov podle abecedy
  • opis, přepis, diktát

M – str. 28 – 30, slovní úlohy, trénovat početní operace do 30 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Stromy a keře, lesní plody – Uč. str. 10 – 11

AJ – Opakování – Can you see a lion (zebra, snake, monkey, crocodile, tiger)?, zápis slovíček

píseň Can you snap?

 přinést malý sešit na slovíčka A5 (523, 524) – STÁLE JEŠTĚ VŠICHNI NEMAJÍ!

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.