Týdenní plán 23. – 26. 10

Čj – Umím psát str. 28 – 30 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!)

  • psaní u, ú, ů  – uč. str. 45, PS str. 31 – 32
  • opakujeme – slabiky, samohlásky, tvrdé souhlásky, řazení slov podle abecedy
  • opis, přepis, diktát

M – str. 26 – 28, slovní úlohy, trénovat početní operace do 30 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody – uč. str. 8 – 9

AJ – Uč. str. 10, PS str. 7, Can you see a lion (zebra, snake, monkey, crocodile, tiger)?,

píseň Can you snap?

 přinést malý sešit na slovíčka A5 (523, 524) – STÁLE JEŠTĚ VŠICHNI NEMAJÍ!

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.