Týdenní plán 15. – 19. 10.

Čj – Umím psát str. 24 – 27 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!)

  • rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
  • Rozdělení hlásek – SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY uč. str. 42 – 44, PS str. 30
  • tvrdé souhlásky – naučit
  • dělení slov podle SLABIK uč. str. 40
  • abeceda –  opakovat, řazení slov podle abecedy
  • opis, přepis, diktát

M – str. 22 – 25, slovní úlohy, trénovat početní operace do 27 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Projekt REPUBLIKA – naše vlast, státní symboly  – opakujeme, komiks na www.mujstat.cz

AJ – Uč. str. 9, PS str. 6, Can you (snap) like a (crocodile)? hiss, roar, přinést malý sešit na slovíčka            A5 (523, 524)

OPAKUJEME slovní zásobu a písně.

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.