Týdenní plán 1. – 5. 10.

Čj – Umím psát str. 18 – 19 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!)

  • druhy vět – učebnice str. 21 – 26, slabika str. 40  PS str. 15 – 16
  • abeceda –  opakovat, řazení slov podle abecedy
  • opakujeme hláska, písmeno, slabika, počet slov ve větě
  • opis, přepis, diktát

M – str. 16 – 18, slovní úlohy, trénovat početní operace do 20 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Projekt REPUBLIKA – naše vlast, státní symboly  – STÁTNÍ ZNAKHYMNA – (kdo se ještě nenaučil), VLAJKA                          

AJ – Uč. str. 6 – 7, PS str. 4, On Safari – naučit

OPAKUJEME The Happy House song, The alphabet  – NAUČIT (všechny písně a cvičení jsou na přiloženém CD vzadu v pracovním sešitu)

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.